Zgodovina

Nastanek in razvoj naših vasi je tesno povezan s prometnimi potmi, tako z reko Savo, pozneje z železnico in v novejšem času še s cestami. Iz zgodovine vemo, da so bili kraji Krajevne skupnosti Jevnica poseljeni že v 15. stoletju, v lasti naj bi jih imel graščak Wernecki. V tistem času se je po vaseh začelo širiti kajžarstvo. Brodarstvo na Savi je bilo razvito že v dobi Rimljanov (konec leta 476) ter je vrh doseglo konec 18. in v začetku 19. stoletja, ko so v Kresniških Poljanah zgradili brodarsko postajo pri “Anžoku”. Leta 1841 so v Kresniških Poljanah zgradili podružnično cerkev, ki je spadala pod župnijo Kresnice. V KSJ so bili včasih trije večji potoki na katerih je obratovalo več vodnih mlinov in dve žagi. Najstarejši mlini v Jevnici so nastali že pred letom 1763. V Jevnici je bila prva šola zgrajena leta 1921, v katero je na začetku hodilo le nekaj otrok, čez leto pa je številka narasla že čez 100. Leta 1928 so domačini zgradili železniško postajo Jevnica, ki še danes stoji na istem mestu ter povezuje progo Ljubljana – Zidani most. V času 2. sv. vojne so Jevnico ter njeno okolico zavzeli Nemci. Veliko domačinov je moralo v vojsko. Ljudje so se preseljevali v druge vasi ter mesta. Po 2. svetovni vojni pa se je življenje domačinov spremenilo na bolje. Hodili so v službe ali pa so delali doma, pomagali so pa tudi v vasi, ki se je leta 1953 uradno poimenovala Jevnica. Tako so leta 1978 zgradili športni dom Jevnica in od leta 1950 do leta 1955 uredili Zadružni dom v katerem je bila leta 1955 tudi prva predstava “Rokovnjači”. Jevnica je leta 1983 dobila tudi svoj vrtec, ki so ga poimenovali Otroški vrtec Jurček, in je takrat obsegal stavbo z dvema oddelkoma, kuhinjo in ostalimi nujnimi prostori ter igrišče. Še danes v Jevnici delujejo vsi objekti ter javne zgradbe, ki so jih domačini postavili in zgradili v preteklosti.

Golišče
Prvotno ime je Goliše, ki je na mapnih kartah (1826) zapisano v nemščini GOLISCHE, prav tako na kartah iz leta 1864, enako pa je kraj zapisan tud v šolski kroniki od leta 1921 dalje. Nadmorska višina Golišč je od 520 do 650 m. Včasih so ljudje živeli od živinoreje ter gozdarstva.
Jevnica
Prvi zapis omenja kraj v letu 1449 kot “der Gelniz in sand Metter phar”. Pozneje, leta 1744, se imenuje Berbeviza in leta 1787 Wivencza. V zemljiški knjigi Litija je vpisana kot Jelnica in od leta 1890 Jevnica.
Ime Jevnica ima več možnih izvorov:
1.od velnice (lopate) na mlinskem kolesu, kot je zapisano v stari zagonetki iz časa Franceta Prešerna
2.od predmeta “vevnica”
3.od domačinov Jelnikarjev (Jelnica)
4.od jelševega potoka, ker ob vodi rastejo jelše

Kresniške Poljane
Ime vasi izvira iz ravnine – polja, zato POLAN že leta 1449. Ker so bile blizu kraja Kresnice, tu je bila tudi zgodaj brodarska postaja, cerkev, fara, šola in občina, zato KRESNIŠKE Poljane. Nastanek vasi je verjetno najtesneje povezan s prometnimi potmi: reko Savo, železnico in tudi s cestami

Zgornja Jevnica
Prvotno ime je bilo Mala Dolga Noga. Dve razlagi imena se nanašata na dva zaselka. Prvi – manjši na enem pobočju, nižje ležeči, v njem je manj hiš, manj nog – Malonožnik (domačija) zato MALA NOGA. Druga razlaga je krajša pot preko Male Noge, kadar se iz Janč spuščamo proti dolini. Ime DOLGA NOGA pa ravno obratno. Večji zaselek, več kmetij, več nog ali daljša pot, za katero moraš imeti ‘dolge noge’ in narediti več ‘dolgih’ korakov.


(VIR: Kovič,Eva: Pogled nazaj, Poskus kronike Krajevne skupnosti Jevnica: Jevnica KUD, 2001)