Vodovodni odbor

arhiv:

#Vodovodni odbor je odbor v svetu KS Jevnica, ki predstavlja upravljavca javnega vodovoda Jevnica – Kresniške Poljane (VJKP) v mandatu 2023 do 2027. Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Litija (Ur. l. RS št. 38/2020) je bila KS Jevnica določena kot upravljavec vodovoda Jevnica – Kresniške Poljane

Predsednik vodovodnega odbora: KOVIČ Vojko, tel: 051 398 789

Vodenje financ podračuna pri KS Jevnica: UPELJ Vojko
Člani: KUKOVICA Jernej, OSTREŽ Matjaž, PARKELJ Jernej, KIRN Klemen, KLJUDER Maja, KOS Karlo

Strokovni sodelavec: KOSMAČ Rado

Zunanji HACCP: SAN-ING, Svetovanje in inženiring Petra PRIVŠEK KONJAČIČ, S.P.

Tajnik: BERGHAUS Alenka

Zapisnik-1-2021

Poročilo za leto 2022

#