Mesec: julij 2021

Predstavitev KUD Jevnica

Predstavitev KUD Jevnica

V Jevnici ima svoje domovanje tudi Kulturno umetniško društvo Jevnica. Društvo z ljubiteljskim delovanjem uresničuje svoje interese na področju kulture in s tem prispeva k bogatenju kulturnega življenja v svojem ožjem in širšem okolju. Leta 1983 je vodenje društva prevzel Jože Gorenc, ki je s 

Nov objekt NK Jevnica

Nov objekt NK Jevnica

NK Jevnica se je pri izvajanju športne dejavnosti vrsto let soočal s problematiko neustreznega, dotrajanega in prostorsko nefunkcionalnega obstoječega športnega doma. Zato je občina v letu 2020 pristopila k izgradnji novega objekta. V njem bodo urejene sanitarije, skupni prostori, fitnes soba in drugi pomožni prostori.