Zapisniki mandata 2018-2022

Zapisnik 1. seje sveta KS Jevnica

Zapisnik 2. seje sveta KS Jevnica

Zapisnik ZBORA OBČANOV Jevnica

Zapisnik 3. seje sveta KS Jevnica

Zapisnik 4. seje sveta KS Jevnica

Zapisnik 5. seje sveta KS Jevnica

Zapisnik 6. seje sveta KS Jevnica

Zapisnik 7. seje sveta KS Jevnica

Zapisnik 8. seje sveta KS Jevnica

Zapisnik 9. seje sveta KS Jevnica

Zapisnik 10. seje sveta KS Jevnica

Zapisnik 11. seje sveta KS Jevnica

Zapisnik 12. seje sveta KS Jevnica

Zapisnik 13. seje sveta KS Jevnica

Zapisnik 14. seje sveta KS Jevnica

Zapisnik 15. seje sveta KS Jevnica

Zapisnik 16. seje sveta KS Jevnica

Zapisnik  izredne seje sveta KS Jevnica

Zapisnik 17. seje sveta KS Jevnica

Zapisnik 18. seje sveta KS Jevnica

Zapisnik 19. seje sveta KS Jevnica

Zapisnik 20. seje sveta KS Jevnica

Zapisnik 21. seje sveta KS Jevnica

Zapisnik 22. seje sveta KS Jevnica

Zapisnik 23. seje sveta KS Jevnica

Zapisnik 24. seje sveta KS Jevnica

Zapisnik 25. seje sveta KS Jevnica

Zapisnik 26. seje sveta KS Jevnica

Zapisnik 27. seje sveta KS Jevnica

Zapisnik 28. seje sveta KS Jevnica