Predstavitev KUD Jevnica

Predstavitev KUD Jevnica

V Jevnici ima svoje domovanje tudi Kulturno umetniško društvo Jevnica.
Društvo z ljubiteljskim delovanjem uresničuje svoje interese na področju kulture in s tem prispeva k bogatenju kulturnega življenja v svojem ožjem in širšem okolju.
Leta 1983 je vodenje društva prevzel Jože Gorenc, ki je s svojo zavzetostjo in predanostjo pritegnil nove sodelavce in na tak način poživil kulturno življenje v kraju. Jože Gorenc še dandanes uspešno vodi KUD Jevnica.

Film prikazuje delovanje kulturno umetniškega društva Jevnica ter v grobem predstavi območje KS Jevnica.