15. april 2023 – Zbor krajanov – zapisnik

V soboto, 15. aprila 2023 je v dvorani Zadružnega doma v Jevnici potekal Zbor krajanov KS Jevnica. Poleg krajanov so bili na zboru prisotni tudi člani Sveta KS Jevnica, župan občine Litija, Franci Rokavec, predsednik Sveta KS Kresnice, Roman Ponebšek in direktor KSP Litija, Roman Ciglar.

Na zboru se je krajanom predstavil Svet KS Jevnica, ki je jeseni 2022 nastopil nov štiriletni mandat, podane so bile informacije glede upravljanje pokopališča v Kresnicah ter glede upravljanja z vodovodom. Župan Franci Rokavec je na kratko predstavil načrtovane investicije in druge aktivnosti, ki jih občina Litija načrtuje v letu 2023 in se nanašajo na KS Jevnica. Sledile so krajše informacije glede izvedbe akcije »Očistimo svoj kraj 2023«. Na koncu pa so krajani lahko podali tudi svoja vprašanja in pobude.

Podrobnejše informacije so v zapisniku.