Zbiranje vlog oškodovancev zaradi posledic močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem (4. in 5. avgust 2023)

Občina Litija je pričela z zbiranjem prijav škode, ki je nastala ob poplavah. Več informacij je objavljenih na spletni strani občine: https://www.litija.si/objava/806539
Na terenu naj bi občinska komisija popisovala škodo v Jevnici od 28. 8. 2023. Kot je podana informacija s strani občine Litija, bodo oškodovanci, ki ste škodo že prijavili, o točnem prihodu popisovalcev obveščeni po telefonu. Ostalim, ki še niste oddali vloge predlagamo, da se obrnejo na občinsko komisijo 01/8963 458 in se dogovorijo glede popisa škode.
Škoda se bo popisovala do 10. 9. 2023.