Vodovod Jevnica – Kresniške Poljane: začasna prekinitev dobave pitne vode v četrtek 7. 12. 2023 od 8.00 do 13.00 ure