Odbor za ceste

Predsednik odbora:

g. Krajnčič Niko 031 688 575