Vodovodni odbor

arhiv:

#Vodovodni odbor je odbor v svetu KS Jevnica, ki predstavlja upravljavca javnega vodovoda Jevnica – Kresniške Poljane (VJKP) v mandatu 2018 do 2022. Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Litija (Ur. l. RS št. 38/2020) je bila KS Jevnica določena kot upravljavec vodovoda Jevnica – Kresniške Poljane.

Jernej Kukovica: Predsednik vodovodnega odbora, tel: 041 789 617
Marjan Petek: Gospodar vodovodnega sistema, tel: 041 519 135 (odstopil 31.12.2021)
Maja Kjuder: Ogovorna oseba za HACCP, tel: 031 327 188
Vojko Upelj: Vodenje financ podračuna pri KS Jevnica, tel: 041 581 217
Karlo Kos: Popisovalec stanja vodomerov, tel: 041 411 811
Jernej Parkelj: Član VO, tel: 041 929 795
Matjaž Ostrež: Član VO, tel: 041 570 099

Zapisnik-1-2021

#