Odbor za družbene dejavnosti

Predsednica: JEGLIČ Maja, tel. 031 419 120