Očistimo svoj kraj 2023 – poročilo o akciji

Za nami je čistilna akcija, ki je bila ponekod povezana s pomladanskim urejanjem javnih cest in poti. Nekaj čiščenja in del na cestah je bilo opravljeno že v petek 21. 4. 2023, glavnina pa v soboto, 22. 4. 2023 ko je potekala osrednja akcija za celotno krajevno skupnost.

Akcija je že tradicionalna in vsako leto s skupnimi močmi posamezna društva, šola in krajani pomagamo naši naravi in okolju in ju očistimo smeti in nesnage, ki jo je nevestno in malomarno odvrgel človek. Hkrati se opravijo tudi nekatera nujna vzdrževalna dela na naših poteh in cestah, ki so potrebna po zimski sezoni. Nenazadnje pa je to dogodek, ki nas povezuje, da skupaj naredimo nekaj dobrega za naš kraj in našo skupnost.

V letošnji akciji so sodelovali: PŠ Jevnica, PGD Jevnica, LD Jevnica – Kresnice, Mladinsko društvo Jevnica, NK Jevnica in številni krajani in krajanke. Pridružili so se nam tudi planinci (učenci OŠ Gradec in OŠ Litija ter člani PD Litija), ki so čistili planinsko pot Jevnica – Janče.

Vsega skupaj nas je bilo 265 sodelujočih, na kar smo res zelo ponosni in veseli. Kot kaže v naši krajevni skupnosti duh za sodelovanje, prostovoljstvo in pripadnost kraju še obstaja.

Poročanje po posameznih zaselkih in društvih:

JEVNICA: 11 krajanov /uredili okoli Zadružnega doma v Jevnici in čistili center Jevnice ter po cesti proti Lazam

KRESNIŠKE POLJANE: 29 krajanov/urejanje male potke, očistili kraj ob cestah, železniški progi ter ob Savi ter urejanje ceste poljanski krog.

GOLIŠČE: 15 krajanov /čiščenje kraja na obeh straneh.

ZG. JEVNICA: 35 krajanov /čistilna akcija je potekala 22.4. 2023, posamična dela na cesti pa je že 15., 17. in 20.4. 2023 ločeno opravilo 5 krajanov (čiščenje prepustov, muld in bankin), skupinsko pa 21.4. 2023 – 10 krajanov (navoz peska in urejanje bankin) ter 22.4. 2023 – 20 krajanov (navoz peska in urejanje makadamskih odsekov javnih poti in cest).Skupaj je bilo pri teh delih torej aktivnih 35 krajanov in krajank, pri čemer jih je polovica tudi čistila naravo.

LD JEVNICA-KRESNICE : 11 krajanov/čistili so predvsem gozdove, jase, grabne in gozdne poti.

POŠ JEVNICA: 40 učencev in učiteljice. Učenci POŠ Jevnica so z učiteljicami v večini čistili v petek 21.4. 2023 ob železniški postaji – center Jevnice.

MD JEVNICA: 5 mladincev/od mostu čez Savo do zgornje rampe, v Jevnici

NK JEVNICA: 4 člani/čiščenje peš poti Jevnica-Kresniške Poljane

PGD JEVNICA: 15 članov/čistili Jevnica – Zelena dolina.

PD LITIJA: 100 planincev/sobotne čistilne akcije po peš poti Jevnica-Zg. Jevnica-Janče se je udeležilo 100 posameznikov, predvsem učencev OŠ Litija, Jevnica, Hotiča, Kresnice in člani PD Litija.

Žal pa se je tudi letos našlo kar nekaj tistih, ki so akcijo izbrali za dovažanje kosovnih odpadkov, kljub temu, da smo izrecno opozorili da je to čistilna akcija očistimo svoj kraj (ne dom!).

Hvala PGD Jevnica za mize in klopi, NK Jevnica, da nam je odstopila prostor kjer smo izvedli zaključek akcije, občini Litija za vreče in rokavice za pobiranje smeti, KSP Litija za kontejner in odvoz, kakor seveda najlepša zahvala tudi vsem, ki ste se nam pridružili na naši akciji.

 

Svet KS Jevnica

slika-1
Akciji so se pridružili tudi jevniški mladinci
slika-2
Uredili smo okolico Zadružnega doma
slika-3
Akciji so se pridružili tudi člani PGD Jevnica
slika-4
Mladi gasilci PGD Jevnica
slika-5
Mladi gasilci PGD Jevnica
slika-6
Pobrane smeti smo zbirali ob cesti in jih potem odpeljali v skupen kontejner
slika-7
Počistili in uredili smo pešpot Jevnica – Kresniške Poljane
slika-8
Z muljem in peskom zamašena mulda ob cesti v Kresniških Poljanah (pred akcijo)
slika-9
Z muljem in peskom zamašena mulda ob cesti v Kresniških Poljanah (pred akcijo)
slika-10
Čiščenje mulde ob cesti v Kresniških Poljanah
slika-11
Čiščenje mulde ob cesti v Kresniških Poljanah
slika-12
Čiščenje mulde ob cesti v Kresniških Poljanah
slika-13
Čiščenje mulde ob cesti v Kresniških Poljanah
slika-14
Čiščenje mulde ob cesti v Kresniških Poljanah
slika-15
Urejanje ceste v Kresniških Poljanah
slika-16
Urejanje dotoka vode z brežine v muldo ob cesti v Kresniških Poljanah
slika-17
Urejanje dotoka vode z brežine v muldo ob cesti v Kresniških Poljanah
slika-18
Urejanje dotoka vode z brežine v muldo ob cesti v Kresniških Poljanah
slika-19
Urejen dotok vode z brežine v muldo ob cesti v Kresniških Poljanah. Sedaj bo cesta ob nalivih ostala čista in voda bo tekla po kanalu
slika-20
Akciji so se pridružili tudi učenci POŠ Jevnica
slika-21
Akciji so se pridružili tudi učenci POŠ Jevnica
slika-22
Akciji so se pridružili tudi učenci POŠ Jevnica
slika-23
Akciji so se pridružili tudi učenci POŠ Jevnica
slika-24
Akciji so se pridružili tudi učenci POŠ Jevnica
slika-25
Urejanje cest v Zgornji Jevnici
slika-26
Urejanje cest v Zgornji Jevnici
slika-27
Dobre volje ni manjkalo
slika-28
Planinci so čistili pešpot Jevnica - Janče
slika-29
Planinci so čistili pešpot Jevnica - Janče
slika-30
Planinci so čistili pešpot Jevnica - Janče
« of 2 »