Lokalna akcijska skupina LAS Srce Slovenije razpisuje termine in tematska področja za nova partnerstva in projekte Srca Slovenije

LAS Srce Slovenije vabi na izobraževanja o tem, kako pripraviti projekt ter se učinkovito povezati v partnerstvo. Vse potrebne informacije najdete na: https://las-srceslovenije.si/sl_SI/2023/11/29/stopimo-skupaj-razpisani-termini-in-tematska-podrocja-za-nova-partnerstva-in-projekte/#more-8243