Dodelitev sredstev prizadetim v poplavah in za sanacijo po julijskih neurjih

Občina Litija je na spletni strani objavila informacije glede dodelitve sredstev prizadetim v poplavah in za sanacijo po julijskih neurjih, in sicer so objavljene na:  https://litija.si/objava/807209
Prosilci za pomoč morajo izpolniti vlogo in jo oddati najkasneje do 28. avgusta 2023. Kdo je upravičen do pomoči, komu oddati vlogo in druge informacije najdete na zgoraj navedeni spletni strani.