Nov objekt NK Jevnica

Nov objekt NK Jevnica

NK Jevnica se je pri izvajanju športne dejavnosti vrsto let soočal s problematiko neustreznega, dotrajanega in prostorsko nefunkcionalnega obstoječega športnega doma. Zato je občina v letu 2020 pristopila k izgradnji novega objekta. V njem bodo urejene sanitarije, skupni prostori, fitnes soba in drugi pomožni prostori.